Referanser

Mange av landets bedrifter – kommuner og organisasjoner har Grafisk Digital som sin printleverandør.
For noen av disse har vi produksjon hver virkedag gjennom hele året – mens vi for andre kjører faste oppdrag pr uke eller pr måned.