Maler og filoverføring

Her finner du hjelp/veiledning til utforming av dokumenter samt informasjon om overføring av filer til oss.

Tlf: 417 51 400

Kontakt oss for mer informasjon.

Maler

Brev og fakturautsendelser

Utformingen av et brev og en faktura er helt opp til kunden selv, men når det gjelder mottaker-/avsenderadresse og utfylling av giro, så må noen regler følges.

Avsender/returadresse må tydelig komme fram på konvolutten eller gjennom et vindu i konvolutten. Ved bruk av vår standard konvolutt med stort vindu (se under), så må returadresssen og eventuelt tilhørende logo plasseres på brevets forside på en slik måte at det vises riktig gjennom konvoluttvinduet. Til dette kan «Brevmal» under benyttes.

Mottakeradresse skal ifølge Postens regler skrives med 10, 11 eller 12 punkt skrift med font Arial, Verdana eller Courier. Arial er mest vanlig. Posten aksepterer gjerne små avvik fra dette, men GD kan ikke garantere for at andre fonter blir godtatt. Enkel linjeavstand mellom alle linjer i adressen, så det må ikke være tomme linjer. Adressen skal være skrevet på lys jevn bunn og det skal være minst 1 cm hvit kant uten rundt adressen. Plassering av adressen kan du se i «Brevmal» under.

Brevteksten som starter under mottakeradressen må ikke komme høyere enn 7 cm fra arkets topp. Arket kan «vandre» litt inne i konvolutten, og brevteksten bør ikke synes.

Giroblankett kan benyttes ved fakturautsendelse/giverbrev. Da benyttes egne giroblanketter som er trykket i offset. Egne regler gjelder for utfylling, og «Fakturamal» under kan benyttes for å måle ut om plasseringen er rett. Ta kontakt om du er usikker.


Konvolutter

Nesten alle sendinger som skal gå med Posten er pakket i konvolutt. I Norge benyttes for det meste C5-konvolutter som passer for A4-ark som er brettet en gang. Brev/fakturaer med mange ark må pakkes i C4-konvolutt. Under ser du eksempel på våre standard-konvolutter, og hvordan avsender og mottaker vises i slike konvolutter. Våre standardkonvolutter har vi alltid på lager i stort volum klar til bruk.

Spesialkonvolutter med påtrykt kundens returadresse og evt. logo kan benyttes. Dette krever at varene lagerføres hos oss og det medfører noe høyere kostnader og litt mindre fleksibilitet. Det er i slike tilfeller vanlig å benytte konvolutter med et mindre vindu hvor bare mottakeradressen vises.

Filoverføring

Alle printoppdrag krever at kunde sender datafiler til oss i avtalt format (PDF, TXT, XML…) og filene som overføres inneholder personopplysninger som for eksempel navn og adresser. Det er viktig at filoverføring skjer på en trygg måte og helst på samme måte hver gang slik at vi kan bygge sikre og effektive rutiner sammen.

SFTP

I forbindelse med faste helautomatiserte oppdrag kan det opprettes en SFTP-konto på vår server med unik tilgang for din bedrift. En slik konto gir anledning til filutveksling begge veier, og overføringen er basert på høy grad av sikkerhet.

Skjema for filopplasting

Ved forespørsler, sporadiske oppdrag og eller når det er avtalt overføres filer vha skjemaet på https://www.grafiskdigital.no/upload/

Det du laster opp her overføres til oss vha HTTPS. Teksten du skriver i kommentarfeltet vil komme som epost til rett mottaker og du får kopi av denne eposten som kvittering på innsendelsen.

Samme funksjon kan brukes i form av et REST-API. Ta kontakt så forklarer vi.

SEND.no

Når du bruker vår selvbetjeningsportal SEND.no så vil all filoverføring mellom deg og vår server skje vha HTTPS.

Samme funksjoner som du finner i web-portalen SEND.no kan kan du også nå ved å bruke et REST-API. Ta kontakt så forklarer vi.

E-post

Filer som inneholder personopplysninger bør ikke sendes som vedlegg til E-post.